Úvod > O firmě

THORSON CHEMICAL

Firma THORSON CHEMICAL Praha s.r.o. byla založena v r. 1995 společně s německým partnerem firmou THORSON Chemical GmbH Düsseldorf. V současné době jsme ryze česká firma s domácím kapitálem. Vedle nabídky řady chemických specialit k našim tradičním aktivitám patří zastupování významných světových výrobců surovin a strojů pro výrobu nátěrových hmot s orientací na zákazníky v České republice a na Slovensku popř. v dalších vybraných evropských teritorií.

Významným krokem v intenzifikaci našich vývozních i dovozních aktivit je úzká spolupráce s firmou AVISON Chemical GmbH se sídlem v německém Düsseldorfu, která byla založena s naší majetkovou účastí.

Další rozvoj firmy je spojen s novými technologiemi, kde úzce spolupracujeme s českým výrobcem nanovláken firmou Kertak Nanotechnology a to jak v oblasti vyhledávání potencionálních zákazníků po celém světě, tak naší aktivní spoluúčastí na realizaci konkrétních aplikačních zadání.

Company Thorson Chemical Praha s.r.o. started to operate in the year 1995 in close partnership with German comp. THORSON Chemical GmbH Düsseldorf. Today we are solely Czech company. Beside offering some chemical specialities our traditional activity is representing of multinational producers of raw-materials and machinery used in paint industry with orientation on customers situated in the Czech Republic and Slovakia alternatively in other European countries.

Recently our export and import activities have been intensified by close collaboration with comp. AVISON Chemical GmbH situated in Düssseldorf, Germany which is our joint-venture company with German partner.

Our future growth is based on close cooperation with Czech producer of nano-fibres comp. Kertak Nanotechnology. We are focusing on searching of new potential customers worldwide and contributing by our active participation in developing of specific applications as well.